ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 • Одлука о покретању поступка ЈН 12-2021 -
 • Позив за достављање понуда за ЈН 12-2021 -
 • Одлука о покретању ЈН 11-2021 -
 • Одлука о додели уговора ЈН 11-2021 набавка добара-

 • Одлука о покретању поступка ЈН10-2021 изградња рампе за потребе Основног суда у Сурдулици-
 • Одлука о обустави поступка ЈН 10-2021-

 • Одлука о покретању поступка ЈН 9-2021 набавка горива-
 • Одлука о додели уговора ЈН 9-2021 набавка горива-

 • Одлука о спровођењу поступка јавне набавке ЈН 8-2021 Електрична енергија-
 • Одлука о покретању поступка набавке ЈН 1-2021 набавка пакета прописа у електронском издању-
 • Одлука о додели уговора ЈН 1-2021-

 • Позив за достављање понуда за ЈН 1-2021 набавка пакета прописа у електронском издању-
 • Одлука о покретању поступка набавке ЈН 2-2021 набавке штампаног материјала-
 • Позив за достављање понуда за ЈН 2-2021 набавка штампаног материјала-
 • Одлука о додели уговора ЈН 2-2021 набавка штампаног материјала-

 • Одлука о покретању поступка набавке ЈН 3-2021 набавка канцеларијског материјала-
 • Позив за достављање понуда за ЈН 3-2021 набавка канцеларијског материјала-
 • Одлука о додели уговора ЈН 3-2021 набавка канцеларијског материјала-

 • Одлука о покретању поступка набавке ЈН 4-2021 набавка горива-
 • Позив за достављање понуда за ЈН 4-2021 набавка горива-
 • Одлука о обустави поступка ЈН 4-2021 набавка горива-

 • Одлука о покретању поступка набавке ЈН 5-2021 набавка дрва за огрев-
 • Позив за достављање понуда за ЈН 5-2021 набавка дрва за огрев-
 • Одлука о додели уговора ЈН 5-2021-

 • Одлука о покретању поступка набавке ЈН 6-2021 набавка средстава за одржавање хигијене-
 • Позив за достављање понуда за ЈН 6-2021 набавка средстава за одржавање хигијене-
 • Одлука о додели уговора ЈН 6-2021-

 • Одлука о покретању поступка набавке ЈН 7-2021 укоричавање службених гласника-
 • Позив за достављање понуда ЈН 7-2021 укоричавање службених гласника-
 • Одлука о додели уговора ЈН 7-2021-

 • ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка јавне набавке-
 • Одлука о додели уговора ЈНМВ 12 2020-

 • Позив за подношење понуда за ЈН 12-2020-
 • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА JНМВ 12-2020 набавка електричне енергије-

 • Одлука о додели Уговора ЈНМВ бр 7-2019-
 • Позив за подношење понуда ЈН 7-2019-

  Конкурсна документација ЈНМВ 7-2019-

 • Одлука о додели уговора ЈН 4-2019-
 • Позив за подношење понуда за набавку електричне енергије 4-2019-
 • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СТРУЈА 4- 2019-

  Позив за подношење понуда за ЈН 1-2019-

  Конкурсна документација ЈНМВ канцеларијски материјал 1-2019-

 • Одлука о додели уговора ЈНМВ 1-2019-
 • Одлука о обустави поступка јавне набавке 9-2018-
 • Позив за подношење понуда за ЈН МВ 9-2018-
 • Kонкурсна документација за ЈН МВ 9-2018-

 • Позив за подношење понуда ЈН 7-2018-
 • Конкурсна документација набавка рачунарске опреме ЈН 7-2018-

  Одлука о обустави поступка ЈН 7-2018-

  Одлука о обустави поступка ЈН 6-2018-

 • Позив за подношење понуда за ЈНМВ 6-2018-
 • Конкурсна документација за ЈНМВ 6-2018-

 • Одлука о обустави поступка јавне набавке 5-2018-
 • Позив за подношење понуда за ЈНМВ 5-2018-

  Конкурсна документација набавка рачунарске опреме ЈНМВ 5-2018-

 • Одлука о додели уговора за јавну набавку добара -Електричне енергије-
 • Позив за подношење понуда за јавну набавку добара -Електричне енергије-
 • Набавка електричне енергије 17.04.2018
 • Одлука о додели уговора '' Штампаног материјала ''

  Одлука о додели уговора '' Канцеларијског материјала ''

  Измена конкурсне документације '' Набавка Штампаног материјала 05.03.2018''

 • Набавка штампаног материјала 05.03.2018
 • Набавка канцелариjског материјала 26.02.2018
 • Набавка дрва за огрев 14.03.2016
 • Набавка електричне енергије 08.03.2016
 • Набавка тонера, штампача и фак апарата 08.03.2016
 • Набавка тонера, штампача и фак апарата појашњење

 • Набавка штампаног материјала 07.03.2016
 • Набавка канцелариjског материјала 07.03.2016
 • Набавка канцелариjског материјала 02.03.2015
 • Обавештење о закљученом уговору ''набавка канцелариског материјала''

 • Набавка штампаног материјала 02.03.2015
 • Обавештење о закљученом уговору ''набавка штампаног материјала''

 • Набавка дрва за огрев 02.03.2015
 • Набавка дрва за огрев појашњење

  Обавештење о закљученом уговору ''набавка дрва за огрев''

 • Набавка електричне енергије 16.03.2015
 • Набавка рачунара и рачунарске опреме
 • Измена конкурсне документације за јавну набавку ''Рачунарске Опреме''

  Обавештење о закљученом уговору ''набавка рачунарске опреме''

  Данас је: 22.10.2021.