КОНТАКТ

 

- Основни суд у Сурдулици -

Адреса: ул. Српских Владара бб, 17530 Сурдулицa

Управа: 017/825-020

Факс: 017/825-020

Централа: 017/825-083

E-mail: uprava@sc.os.sud.rs

 

- Судска јединица у Владичином Хану -

Адреса: ул. Светосавска бр. 1, 17510 Владичин Хан

Факс: 017/471-073

Централа:017/472-490

 

- Судска јединица у Босилеграду -

Адреса: ул. Георги Димотрова бр. 79, 17540 Босилеград

Факс: 017/877-020

Централа: 017/877-012

 

 

 

Данас је: 18.07.2024.