Остали огласи

Оглас

Решење П бр 245-24 од 22 март 2024 привремени заступник и текст огласа

Закључак ИИ 435-20 од 19 септ 2023 године

Закључак ИИ бр 546-21 од 06 јуна 2023 године

Решење привременом заступнику П.бр 431-22

Записник о јавној продаји бр ИИ 546-2021 од 17 марта 2023

ОГЛАС ПРИВРЕМЕНИ ЗАСТУПНИК 849-22

Одлука од 28 септембра 2021 год

Одлука о образовању комисије за пријем кривичних предмета од 8 септембра 2021 год

Одлука од 02 јула 2021 год

Решење и текст огласа П бр 744-20 од 26 март 2021 год

Закључак о јавној продаји бр 1721-2018 од 18 марта 2021 год

Решење и закључак о јавној продаји И И 1721-2018 од 18 феб 2021 год

Оглас Р1 бр 15-20. od 22 jan 2021 god

Решење и закључак о јавној продаји ИИ 1721 2018

ОДЛУКА од 18 нов 2020 год

Одлука о организовању рада Основног суда у Сурдулици од 10 јула 2020 год

Одлука о организовању рада судске јединице Босилеград

Одлука о организовању рада судске јединице Владичин Хан

Правила понашања у згради основног суда и судским јединицама због заштите здравља

Одлука о раду ОС Сурдулица за време ванредног стања за месец мај 2020 год

НАРЕДБА од 10 априла 2020 године

Упутство од 9 априла 2020 године

Измена и допуна одлуке о раду Основног суда у Сурдулици од 9 априла 2020 године

Измена и допуна одлуке о раду ОС Сурдулица

Измена одлуке о раду ОС Сурдулица

Обавештење исправка

Обавештење о одржавању расправа за дан 23 март 2020

Одлука о раду Основног суда у Сурдулици за време ванредног стања

Обавештење

Упутство о раду у ОС у Сурдулици за време ванредног стања

Правилник о накнади трошкова за долазак на рад и одлазак са рада

Текст огласа II 8 П2 бр 168-19 од 23 дец 2019

Одлука о именовању лица за заштиту података о личности

Оглас Су V-35-153 од 18 нов 2019 год

Одлука и Интерни конкурс Су V -35-153-2019 од 4 нов 2019 год

Оглас II П 2 14-19 од 30 окт 2019 год

Оглас 2 П бр 900-2018 од 11 март 2019 год

Одлука о именовању лица за контролу забране пушења

ОБАВЕШТЕЊЕ издавање КУ уверења

ЗАХТЕВ за издавање КУ Уверења

7 Пом 128-2019 од 6 феб 2019 год

II 6 Пом бр 385-18 од 12.10.2018 год

II 6 Пом бр 320-18 од 12.10.2018 год

ОГЛАС 3 Р1 бр.22-18

Решење 2 П бр.463-2018

Оглас II-8П2 бр.146-18

Оглас Р1 18-18

Обавештење од 31.05.2017.г.

Обавестава запослене о правима и закона о заштити узбуњивача од 07.10.2016.г.

И.И.бр.158/14 од 18.05.2016.г.

И.И.бр.546/15 од 18.05.2016.г.

И.И.бр.328/14 од 09.05.2016.г.

Данас је: 18.07.2024.